Cuestionari desactivat des del 31/12/2022. Després d'aquesta data no serà possible realitzar aquest qüestionari ni beneficiar-se del descompte per complir-lo. Només serà possible l'aplicació d'aquest descompte si es va completar el qüestionari abans de la data indicada (31/12/2022).